Nhóm sản phẩm mi màu, gồm có

Lựa chọn:

  • Color (4 options): Blue, Purple, Gold, Red,

Đặc điểm

  • Size: 6 lines
  • Dày (thickness): 0.07
  • C curl
  • Dài (length): mixed (8 - 13mm)
  • Đơn vị bán : 1 khay.
$7.00
Color
Blue
Red
Gold
Purple
Pink
Brown
Lime