Lashes Mixed Length

Nhóm sản phẩm mi với các độ cong B, C, D, L và trong mỗi hộp, các sợi mi được mixed với các độ dài khác nhau từ 8mm - 13mm