Mixed C (0.07, Blue/Purple/Gold/Red)

  • Sale
  • Regular price $7.00


Group of color lashes, C-Curl, each tray has a single color, and there 4 color options : Blue, Purple, Gold, Red.

Nhóm sản phẩm mi màu, gồm có

Lựa chọn:

  • Color (4 options): Blue, Purple, Gold, Red,

Đặc điểm

  • Size: 6 lines
  • Dày (thickness): 0.07
  • C curl
  • Dài (length): mixed (8 - 13mm)
  • Đơn vị bán : 1 khay.