Machine-made Fan Lashes C-4D, 0.07

  • Sale
  • $5.00
  • Regular price $15.00


This is machine-made fan 4D, C-curl, thickness 0.07 mm. length 14mm, 12 lash lines.

Mi fan tạo sẵn 4D, cong C, độ dày 0.07, dài 14mm, mỗi khay có 12 line mi.