Glue Clear

 • Sale
 • $25.00
 • Regular price $40.00


Glue Clear (expired 20/Oct/20)

This is one of our strongest glue with fast drying time. It is favorite glue for volume and classic extension. It has following characteristics :


1. Fast drying time from 1 to 2 seconds at humidity level 40-60%. It is dedicated to well-trained and  professional level technicians which helps speed up their process in the task such as volume lashes extension.

2. It does not need much of moisture to dry. The glue pro works well in low humidity level since it needs very little air moisture to dry (40%-60 %RH). Therefore, it is preferable glue for dried climate such as North America and Canada.

3. It has great retention time form 4-6 weeks. Along with our Amazing Glue, Glue Pro, the Clear Glue is one of strongest glue that can hold clients' lashes for up to 6 weeks. (Be advised that the retention of the extensions depends on the strength of the glue, the cleanliness of the natural lashes, the humidity level of the workplaces, the technique of the artists)

4. The glue Clear liquid is clear and has no color.  The glue does not contain carbon black so it liquid has no color. It makes the connection between extension and original lashes invisible.

 • Unit Price : 1 bottle
 • Quantity : 5 ml
 • Origine : Made In Korea

Warning:

 •  As with any types of glue, please patch test your clients 48 hours before their treatment.
 •  Once opened, store in a cool dry room. Keep it tightly closed in upright position. Shelf life is 5-6 months since the bottle has been opened.
 •  Over saturated moisture (>80%RH) can cause the glue to be dried too fast, the bond area will turn white, easy to break, and therefore weaken the bond to clients lashes.
Read more about how to use and store glues

Keo Clear (keo tàng hình)

Đây là loại keo dành cho kĩ thuật viên đã có kinh nghiệm, nối mi thuần thục hoặc có trình độ nối chuyên nghiệp. Keo Clear có tinh năng tương đương Amazing Glue nhưng khác biệt duy nhất là không chứa carbon black. Do đó dung dịch keo không có màu.

 

1. Thời gian khô nhanh từ 1-2 giây (ở độ ẩm 40-60%):
Điều này giúp giảm thời gian chờ đợi cho mi khô. Vi thế rút ngắn thời gian thực hiện một bộ mi.

2. Keo Clear không cần nhiều ẩm trong không khí để đông cứng.
Glue pro là có thể hoạt động tốt ngay cả ở nơi có khí hậu khô. Do đó loai keo này rất phù hợp với khí hậu Châu Âu, Bắc Mỹ, Canada.

3. Keo Clear có đô bền cao từ 4-6 tuần:
Keo Clear cùng với Amazing, Tiptop ISA, Pro Glue là các loại keo chắc nhất của công ty Hoa Beauty Lashes USA. Lưu ý là độ bên của mi nối phụ thuộc chất lượng keo, công tác làm sạch mi nối, độ ẩm không khí, kĩ thuật gắn của kĩ thuật viên và các yếu tố khác.

4. Keo Clear có dung dịch trong không màu:
Điều này giúp cho khó nhận ra mối nối giữa mi thật và mi giả

 • Giá bán 1 chai
 • Dung lượng : 5 ml
 • Xuất xứ : Han Quốc
Đọc thêm hướng dẫn sử dụng bảo quản keo

 

Customer Reviews

Based on 4 reviews Write a review