Gel Remover

  • Sale
  • Regular price $25.00


Dung dịch tháo mi dạng Gel giúp cho việc tháo mi trở nên dễ dàng và nhanh chóng. Đơn vị bán : 1 lọ. Dung tích 0.51 floz, 15g.

Liquid gel used for removing lashes.