Glue Primer

  • Sale
  • Regular price $24.00


Glue Primer

✅ It is a liquid that prepare the clients natural lashes before every extension works. It slightly increase the natural lashes surface humidity level that help adhesive to bond well the the natural lashes.

✅ This product are highly recommended to use before every extension work because it helps extension to increase retention of the extension.

✅ Original: Korea.
✅ Unit Price: 1 bottle 15mm

Dung dịch lót

✅ Đây là dung dịch lót giúp tạo một một bề mặt trên mi thật, làm cho mi giả dính chắc hơn vào mi thật.

✅Dung dịch giúp tăng độ ẩm và độ bám của mi thật và mi giả trước khi nối.

✅ Nhập khẩu Hàn Quốc.
✅ Đơn vị bán : 1 chai, dung tích 15ml