ISA Magnetic Lashes

  • Sale
  • Regular price $15.00


ISA LASHES

This is very new and hot trend in Europe 2019. It is very easy to apply and comfortable to wear. No special skills needed to apply this product. Here are some special characteristics:

  • Only 1 minute for applying the lashes.
  • No glue (no worry about irritation and eye itching)
  • No paraffin (sticky like normal strip lash).
  • Many different styles.

How to buy: you will need at least one lash tray of the style you want and one bottle of magnetic mascara. The mascara bottle can be used for multiple lash tray. For average usage, one mascara bottle can last for about 80 times of use.

How to apply: after applying the eyeliner 2 times, simply hold the false lashes up to the eyeliner and they smoothly "click" into place

Click to view the instruction video

What make our ISA LASHES different?
Our lashes are made from premium quality material made in Korea. It is soft and hold the shape better than other competitors' productsMi từ tính ISA LASHES

Mi từ tính ISA LASHES là xu hướng mới ở Châu Âu 2019 do đặc điểm rất dễ mang và thoải mái khi sử dụng so với loại mi dán thông thường.

Để có thể bắt đầu sử dụng, bạn cần một khay mi từ tính và một chai mascara. Mỗi chai mascara có thể sử dụng bất kì khay mi nào. Trung bình, mỗi chai cho phép apply khoảng 80 lần

Bạn có các lựa chọn khay mi như sau: Lite Volume, Cat Eye, Doll Eye, Fox Eye, Natural Eye và danh sách còn thêm nhiều loại khác.

Cách dùng: sử dụng mascara từ tính, cách làm cũng giống như mascara thông thường:

  • bôi lên mí mắt vùng da sát với chân mi (không bôi lên lông mi).
  • Apply lần từ 2 cho những chỗ chưa đủ ở lần thứ nhất. Đợi 1 phút cho mascara khô. Lưu ý apply kĩ ở những điểm có miếng từ tính (quan sát trên mi giả) và ở phía đuôi mắt.
  • Sau đó đưa mi giả vào mascara line, nó sẽ hút và dính vào mascara line.
  • Điểu chỉnh vị trí cho đúng.
Click để xem video hướng dẫn: