Skip to product information
1 of 2

Hoa Beauty Lashes USA

Lash Master Book 2018

Regular price $40.00 USD
Regular price $50.00 USD Sale price $40.00 USD
Sale Sold out

SÁCH DẠY NỐI MI CHUYÊN NGHIỆP CLASSIC VÀ VOLUME

viết bởi CEO Hòa Dương Ellingsen.

Cuốn sách tích hợp đầy đủ các nội dung sau:

  • Mi classic
  • Mi volume
  • Mi Katun
  • Mối mi dưới
  • Mix mi màu

Sách cũng đề cấp chiến lược kinh doanh ngành lash, và nhiều các thông tin khác cùng những hình ảnh minh hoa sinh động dễ hiểu, dễ làm theo.