Mixed C

 • Sale
 • Regular price $15.00


MIXED LENGTHS, C-CURL

This is a group of C-Curl lashes with mixed lengths from 8mm to 13mm. In each tray, all lashes has the same curl : C-Curl, and you choose your favorite thickness from 0.10, 0.12, 0.15 and 0.18.. However, the length of lashes are mixed. Each tray has 16 line, and lengths are mixed from 8 to 13mm.

Specifications:

 • Curl level : C-Curl
 • Length: mixed 8mm - 12mm in 16 lines
 • Thickness : you choose from 0.05  to 0.18. (Note : 0.18 is for class extension)
 • Unit price for 1 tray

Note : Picture is just for reference only. Your actual items are based on your selection

 

Đây là nhóm gồm các khay mi có cùng độ cong D (cong nhiều) và chiều dài mi được trộnvới 16 hàng có các sợi với chiều dài từ 8mm - 13mm. Bạn chọn độ dày theo nhu cầu của mình từ 0.05 - 0.18. (Lưu ý, 0,18 là mi classic)

 • Độ cong : C
 • Chiều dài (trộn từ 8mm - 13mm trong 16 hàng)
 • Độ dày (chọn theo nhu cầu) từ 0.05 tới 0.18
 • Đơn vị bán : 1 hộp

Lưu ý: Hình ảnh chỉ có tính chất tham khảo. Quý khách chọn loại mi mình muốn theo thực đơn ở trên.

   Customer Reviews

   Based on 1 review Write a review