Single C

  • Sale
  • Regular price $15.00


Single Length, C-Curl Lash

✅ All lashes in a tray has the same curl which is C-curl. You choose the length, the thickness of your need. As you pick the lashes you want, all the lashes in a tray have the same length, same thickness and C-curl.

✅ There are 16 lash lines in a tray.

✅ Lashes are synthetic, manufactured in Korea.

Mi Single độ cong C

✅ Các mi trong một khay có cùng độ cong là C có cùng độ dài, và cùng độ dày. Khách hàng có thể chọn các độ dày và độ dài khác nhau.

✅ Mỗi khay có 16 line mi

✅ Mi làm bằng sợi tổng hợp, sản xuất tại Hàn Quốc.

Lưu ý:
1. Độ dày 0.05 và 0.07 là dành cho nối mi volume.
2. Độ dày 0.10, 0.12, 0.15, 0.18 dành cho mi classic.