SINGLE LENGTH D-CURL

All lashes in this group are D-Curl. All lashes in one tray has the same length and thickness. You need to choose your favorite thickness and length.

 • Curl : D-Curl
 • Length : options to choose from 0.05 and 0.07
 • Thickness : options to choose: 0.10, 0.12, 0.15, 0.18 (note: 0.18 is for classic eyelash extension).
 • Price is for 1 tray.

(Note: the provided photo is just an sample. You choose you favorite option by the given menu above)

 

Đây là nhóm Tất cả lash trong một khay có độ cong D và có chiều dài và độ dày giống nhau. Bạn có thể chọn độ dày 0.05 hoặc 0.07. Bạn có các lựa chọn về đô dài khác nhau từ 0.10 tới 0.18.

 • Độ dày:  0.05 và 0.07 dành cho mi volume
 • Chiều dài: 0.10, 0.12, 0.15, 0.18 dành cho mi classic.
 • Độ cọng: D (cong nhiều)
 • Đơn vị bán : 1 khay
Lưu ý: Hình ảnh chỉ có tính chất tham khảo. Quý khách chọn loại mi mình muốn theo menu.
   $13.00

   Customer Reviews

   Based on 1 review Write a review