Skip to product information
1 of 2

HBL

Microfiber brushes

Regular price $6.00 USD
Regular price Sale price $6.00 USD
Sale Sold out

Tăm bông microfiber có thể được sử dụng cho một số mục đích:

  • chùi lông mi trước khi dan mi mới hoặc khi tháo mi
  • sử dụng để chùi dầu, make-up mà khách hàng sử dụng hoặc bụi trên mi dễ dàng
  • sử dụng để apply primer, cleanser hoặc remover

Đơn vị bán: một lọ 100 cây