Băng keo dán mi dưới.

Đơn vị tính : 1 cuộn

$2.00