Single B

  • Sale
  • $6.00
  • Regular price $15.00


This is a single length lash tray, B-curl, thickness: 0.07 mm. length 14mm or 14mm, 12 lash lines. 

Mi single tất cả các sợi trong khay có cùng độ dài, cong B, độ dày 0.07, có hai lựa chọn độ dài 14 hoặc 15mm, mỗi khay có 12 line mi.