Single D - 0.10

  • Sale
  • $6.00
  • Regular price $15.00


Single Length D-curl, thickness 0.10 mm. length 8mm, 12 lash lines.

Mi single length tất cả các sợi trong khay có cùng độ dài là 8mm, cùng độ cong D, độ dày 0.10, mỗi khay có 12 line mi.