Color Lashes

Nhóm các sản phẩm mi màu, mix chiều dài. Có hai lựa chọn độ cong C và D.

Các sợi mi trong một khay có cùng màu, cùng độ cong C hoặc D, trộn các chiều dài khác nhau (mix chiều dài).

Language
EN
Open drop down