Bộ sưu tập: Color Lashes

Nhóm các sản phẩm mi màu, mix chiều dài. Có hai lựa chọn độ cong C và D.

Các sợi mi trong một khay có cùng màu, cùng độ cong C hoặc D, trộn các chiều dài khác nhau (mix chiều dài).

Bộ lọc:

Trạng thái sẵn sàng
Đã chọn 0 Đặt lại
Giá
Giá cao nhất là $15.00 Đặt lại
$
$

3 sản phẩm

Lọc và sắp xếp

Lọc và sắp xếp

3 sản phẩm

Trạng thái sẵn sàng
Giá

Giá cao nhất là $15.00

$
$

3 sản phẩm