Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trên 4

HBL

Mixed Length, Flat 0.15

Giá thông thường $12.00 USD
Giá thông thường $17.00 USD Giá bán $12.00 USD
Giảm giá Đã bán hết
Type

Mixed Length, Flat base, C or D-CURL

The flat shape of the base give flat lashes ability to hold more securely to the natural lashes. The flat shape allow the lash to have greater thickness but still light weight, thus it  gives clients the beauty of natural look, while not cause strong pull to the natural lashes.  This lashes have C-curl. In each tray, there are 18 strips with lengths vary from 8mm to 14mm as following: 8mm: 2 strips, 9mm: 2 strips, 10mm: 2 strips, 11mm : 3 strips, 12mm: 3 strips, 13mm:3 strips.

Other specifications:

  • Curl: you choose C, or D curl
  • Thickness: 0.15 mm
  • Length: mixed from 8-14mm
  • Price unit: 1 tray
  • Unit weight 2 oz.

Mi mixed độ dài, chân dẹp, độ dày 0.15mm

Mi flat có chân đế dẹp (xem hình) giúp cho nó bám chắc hơn vào mi thật. Chân đế flat giúp cho mi flat có thể có độ dày 0.15 nhưng trong lượng nhẹ hơn nhiều so với mi thường 0.15. Điều đó giúp cho khách hàng có hàng mi dày nhưng không có cảm giác nặng như mi 0.18. Do đó, mi thật cũng ít bị ảnh hưởng hơn. Mi trong mỗi khay có cùng độ cong C hoặc D, và độ dày 0.15. Có 18 dòng và chiều dài được trộn từ 8mm tới 14mm (8mm: 2 strips, 9mm: 2 strips, 10mm: 2 strips, 11mm : 3 strips, 12mm:2 strips, 13mm:2 strip, 14mm: 2).

  • Đơn vị bán : 1 khay.
  • Độ cong : C-curl hoặc D-curl
  • Độ dài: 8mm - 14mm
  • Độ dày : 0.15mm