Bộ sưu tập: Assessories, Tools

This is a group of products and tools that used in the preparing process for the eyelash extension tasks.

Bộ lọc:

Trạng thái sẵn sàng
Đã chọn 0 Đặt lại
Giá
Giá cao nhất là $255.00 Đặt lại
$
$

9 sản phẩm

Lọc và sắp xếp

Lọc và sắp xếp

9 sản phẩm

Trạng thái sẵn sàng
Giá

Giá cao nhất là $255.00

$
$

9 sản phẩm

 • Chổi chải mi

  Giá thông thường $12.00 USD
  Giá thông thường $12.00 USD Giá bán $12.00 USD
  Chổi chải mi
 • EyesLash Cleaning Brush

  Giá thông thường $3.00 USD
  Giá thông thường $3.00 USD Giá bán $3.00 USD
  EyesLash Cleaning Brush
  Đã bán hết
 • Under Eye Gel Patches

  Giá thông thường $8.00 USD
  Giá thông thường Giá bán $8.00 USD
  Under Eye Gel Patches
  Đã bán hết
 • Lash Botox (regular set or quick set)

  Giá thông thường Từ $60.00 USD
  Giá thông thường $120.00 USD Giá bán Từ $60.00 USD
  Lash Botox (regular set or quick set)
  Giảm giá
 • Premade Gel Pad

  Giá thông thường $1.00 USD
  Giá thông thường Giá bán $1.00 USD
  Premade Gel Pad
  Đã bán hết
 • Practicing Lash

  Giá thông thường $10.00 USD
  Giá thông thường $10.00 USD Giá bán $10.00 USD
  Practicing Lash
 • Jade Stone Glue holder

  Giá thông thường $3.00 USD
  Giá thông thường $6.00 USD Giá bán $3.00 USD
  Jade Stone Glue holder
  Đã bán hết
 • Glamcor Elite model X (2020 model) - in stock

  Giá thông thường $255.00 USD
  Giá thông thường $255.00 USD Giá bán $255.00 USD
  Glamcor Elite model X (2020 model) - in stock
  Đã bán hết
 • Lash Botox (New)

  Giá thông thường $128.00 USD
  Giá thông thường $160.00 USD Giá bán $128.00 USD
  Lash Botox (New)
  Giảm giá