Master Annie Nguyen

Thông tin về Annie Nguyen

✅ Giảng viên công ty Hoa Beauty Lashes
✅ CraftMaster Microblading của Academy-S
✅ Master beautiful skin care
✅ Master plasma factional technique
✅ Royal Artist học viện Phibrows
✅ Royal Artist Phicontour

🏆🥈🎖 đạt giải nhì, cấp độ expert volume 2-3D tại cuộc thi international lash competition in Miami USA 🇺🇸 do The Beauty Factor tổ chức.
✅ Tốt nghiệp khóa Microblading eyebrows từ học viện Phibrows do master Branko Babic in Lebanon và cùng với nhiều giảng viên khác.
✅ Tốt nghiệp khoá học Phicontour và Ombré eyebrows từ học viện PhiAcadamy và các master đến từ Germany
✅ Tốt nghiệp khoá học Aquarelle Lips, Magic Shading Brows, Magic Classic Liner từ AcademyS với Master Natalija Otchenash Estonia
✅ Tốt nghiệp khoá học master Aquarelle lips, Magic Shading Brows, Magic Liner với Master Sviatosla Otchenash, Tallinn Estonia
✅ Tốt nghiệp khóa học nâng cao Brows, Lips và Hair Stroke với master Elena Nechayeva từ học viện Nechayeva PMU Russia.
✅ Tốt nghiệp xuất sắc khoá học Classic và volume với CEO nổi tiếng thế giới Hoa Duong Ellingsen .
✅ Tốt nghiệp xuất sắc khoá học master lash trainer với CEO nổi tiếng thế giới Hoa Duong Ellingsen.
✅ Tốt nghiệp khoá mi mega volume với chuyên gia mi nổi tiếng từ Indigo-lashes Moscow, Russia
✅ Tốt nghiệp xuất sắc khoá lash trainer với chuyên gia mi nổi tiếng thế giới Anastasiya Tomusyak
✅ Tốt nghiệp khoá học mega volume chuyên nghiệp từ master Mariana Smirnova (RUSSIA)
✅ Tốt nghiệp khoá mi volume của chuyên gia mi nổi tiếng ở Vietnam.
✅ Tốt nghiệp xuất sắc khoá master class của master nổi tiếng ở Vietnam.
✅ Tự thiết kế những bộ mi màu và các kiểu mi thiết kế ấn tượng.
✅ Thường xuyên tham dự hội nghị, hội thảo cập nhật nhiều kiến về Lashes và PMU.

Các tác phẩm microblading thực hiện bởi master Annie Nguyen
Language
EN
Open drop down