Bộ sưu tập: On Sale

This is the group of products that are seasonal on-sale or reduce price for promotion.

SALE THIS WEEK:

 • 🔥 Buy set-18 new fan C-4D get 1 free glue of your choice (leave us a message at check out)

Bộ lọc:

Trạng thái sẵn sàng
Đã chọn 0 Đặt lại
Giá
Giá cao nhất là $128.00 Đặt lại
$
$

12 sản phẩm

Lọc và sắp xếp

Lọc và sắp xếp

12 sản phẩm

Trạng thái sẵn sàng
Giá

Giá cao nhất là $128.00

$
$

12 sản phẩm

 • Lash Botox (New)

  Giá thông thường $128.00 USD
  Giá thông thường $160.00 USD Giá bán $128.00 USD
  Lash Botox (New)
  Giảm giá
 • Nhíp L-45

  Giá thông thường $30.00 USD
  Giá thông thường $35.00 USD Giá bán $30.00 USD
  Nhíp L-45
  Giảm giá
 • Loose fan, hand made 007

  Giá thông thường $10.00 USD
  Giá thông thường $18.00 USD Giá bán $10.00 USD
  Loose fan, hand made 007
  Đã bán hết
 • Faux Mink Lashes 0.05

  Giá thông thường Từ $10.00 USD
  Giá thông thường $15.00 USD Giá bán Từ $10.00 USD
  Faux Mink Lashes 0.05
  Giảm giá
 • Tweezers Classic

  Giá thông thường $20.00 USD
  Giá thông thường $25.00 USD Giá bán $20.00 USD
  Tweezers Classic
  Giảm giá
 • Lash Botox (regular set or quick set)

  Giá thông thường Từ $60.00 USD
  Giá thông thường $120.00 USD Giá bán Từ $60.00 USD
  Lash Botox (regular set or quick set)
  Giảm giá
 • Premade Gel Pad

  Giá thông thường $1.00 USD
  Giá thông thường Giá bán $1.00 USD
  Premade Gel Pad
  Đã bán hết
 • Machine pre-made fan

  Giá thông thường Từ $2.00 USD
  Giá thông thường $12.00 USD Giá bán Từ $2.00 USD
  Machine pre-made fan
  Giảm giá
 • Jade Stone Glue holder

  Giá thông thường $3.00 USD
  Giá thông thường $6.00 USD Giá bán $3.00 USD
  Jade Stone Glue holder
  Đã bán hết
 • Super Dark Silk Fan

  Giá thông thường $25.00 USD
  Giá thông thường $45.00 USD Giá bán $25.00 USD
  Super Dark Silk Fan
  Đã bán hết
 • Tweezers Mega Volume L-90

  Giá thông thường $30.00 USD
  Giá thông thường $35.00 USD Giá bán $30.00 USD
  Tweezers Mega Volume L-90
  Giảm giá
 • Faux Mink Lashes 0.085

  Giá thông thường $10.00 USD
  Giá thông thường $15.00 USD Giá bán $10.00 USD
  Faux Mink Lashes 0.085
  Giảm giá