Bộ sưu tập: Premade Fan Lashes

Premade Fan Lash Collection

✅ Fan : 3D and 5D

✅ Thickness : 0.07mm

✅ Length : 3D (8mm, 9mm),  5D (10 - 15mm)

We take customs order of premade fan lash as the way you want. You can custom order any size, length, curl, and number of D (3D, 5D...) as you need but you will need to order us in advance.

Call us at 703-217-7285 to know how to custom order premade fan lash.

Bộ lọc:

Trạng thái sẵn sàng
Đã chọn 0 Đặt lại
Giá
Giá cao nhất là $25.00 Đặt lại
$
$

3 sản phẩm

Lọc và sắp xếp

Lọc và sắp xếp

3 sản phẩm

Trạng thái sẵn sàng
Giá

Giá cao nhất là $25.00

$
$

3 sản phẩm

 • Loose fan, hand made 007

  Giá thông thường $10.00 USD
  Giá thông thường $18.00 USD Giá bán $10.00 USD
  Loose fan, hand made 007
  Đã bán hết
 • Machine pre-made fan

  Giá thông thường Từ $2.00 USD
  Giá thông thường $12.00 USD Giá bán Từ $2.00 USD
  Machine pre-made fan
  Giảm giá
 • Super Dark Silk Fan

  Giá thông thường $25.00 USD
  Giá thông thường $45.00 USD Giá bán $25.00 USD
  Super Dark Silk Fan
  Đã bán hết