Bộ sưu tập: Henna Brows

Henna eyebrow tinting powder and aqua kit give clients's eyebrow a new and beautiful darker and thicker look. The procedure is simple to learn and does not take a lot of time. The tinting last for couple weeks.

Mực nhuộm chân mày Henna và dung dịch pha. Thời gian thực hiện nhanh. Thủ thuật đơn giản dễ học nhưng hiệu quả bất ngờ. Henna tinting làm cho chân mày khách hàng đậm và trông dày hơn. Khi thực hiện đúng kĩ thuật, mực henna có độ bền trong vài tuần.

 

0 sản phẩm

Lọc và sắp xếp

Lọc và sắp xếp

0 sản phẩm

0 sản phẩm

Không tìm thấy sản phẩm
Sử dụng ít bộ lọc hơn hoặc xóa tất cả