About Us

Hoa Beauty Lashes USA là chi nhánh phân phối các sản phẩm ngành mi của công ty Hoa Beauty Lashes có trụ sở tại Na-Uy và Việt Nam.


Mọi thông tin liên hệ xin liên lạc về

Công ty Purcellville Spa & Boutique LLC

Chị Thu Đoàn,

Địa chỉ: 25392 Radke Ter. Chantilly VA 20152. USA

Info@HoaBeautyLashesUsa.com

+1 (703) 217-7285 (also Viber, Zalo)

FB: HoaBeautyLashesUSA