Jade Stone Glue holder

  • Giảm giá
  • $3.00
  • Giá thông thường $6.00


Stone for holding glue drop during the extension work.

Đá đựng keo, sử dụng để giữ keo khi nối mi.


Language
EN
Open drop down