Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trên 1

Hoa Beauty Lashes USA

Lash Botox (New)

Giá thông thường $128.00 USD
Giá thông thường $160.00 USD Giá bán $128.00 USD
Giảm giá Đã bán hết

Lash lifting technique with Lash Botox 2021

Lash Botox kit 

Quick set: New Lash Botox kit (quick set 2021), saves the lash lifting  time to just 20-30 minutes. 

The quick set includes : 1 lash botox bottle (15g), 1 lotion 1 bottle (15g), 1 lotion 2 bottle(15g), 1 repair glue, 6 silicon rods and brush (see image).

 

New lash lifting technique using the Lash Botox kit brings the natural curly eyelashes and overcomes the disadvantages that cannot be fixed by traditional lash lifting methods. 

 

Pros of Lash Lifting technique using Lash Botox:

 1. Does not harm and shed the natural eyelashes as using eyelash curlers or perming method using temperature and chemicals to change the eyelash structure. That’s why perming makes eyelashes become very sensitive and easy to shed. Chemicals used in perming are easy to cause allergies. 

  In opposite, Lash Botox with the main hydrolyzed keratin ingredient is the chemical product usually used to push the lash growth and fix the damaged hair. Lash Botox also contains Argan oil, vitamins and lash nutrients and pigments making the lashes look darker, creating the fuller lashes effect.

 2. Use mascara and make up freely, not worrying about damaging the lashes. Overcomes the disadvatage of perming which is customers cannot use the mascara as they might damage the perming effect. With the lash botox technique, after 24 hours customers can use mascara and make up products as normally. 
 1. The effect lasts up to 2-3 months with no need for correction. After this time, lashes will go back to their natural curl. Does not make lashes brittle and shed like perming technique. 

 2. Rarely causes allergies (the main ingredient is keratin, so it rarely causes allergies) and does not have heavy chemical scent like in perming technique. Lash Botox is absolutely scent-free. Does not affect contact lenses. 

 3. 30 full set lash lifting with every kit.

 

Bộ kit uốn mi Lash Botox  

 

Quick set: Bộ Lash Botox kit loại mới (quick set 2021), rút ngắn thời gian uốn mi chỉ còn 20-30 phút. 

Bộ quick set gồm có : 1 chai lash botox (15g), 1 chai lotion 1 (15g), 1 chai lotion 2 (15g), 1 lọ repair glue, chụp silicon 6 miếng và lược chữ Y (xem hình). 

 

Kĩ thuật uốn mi mới sử dung bộ kit Lash Botox giúp đem lại làn mi cong tự nhiên và khắc phục được các nhược điểm không thể khắc phục được của các phương pháp uốn mi truyền thống.  

 

Ưu điểm của kĩ thuật uốn mi (Lash Lift) sử dụng Lash Botox là : 

 

 1. Khônglàm hại và làm rụng mi tự nhiên như phương pháp dùng kẹp (eyelash curlers) hay hương pháp uốn mi perming sử dụng nhiệt và hóa chất làm thay đổi cấu trúc sợi mi. Vì thế nên perming làm cho các sợi mi trở nên rất nhạy cảm và rất dễ bị rụng. Hóa chất sử dụng trong Perming dễ gây dị ứng. Trái lại, Lash Botox với thành phần chính là hydrolyzed keratin là hóa phẩm thường sử dụng để kích thích mọc mi và sửa chữa mi và tóc bị hư hại. Lash Botox cũng chứa Argan oil, vitamins là các hoạt chất dưỡng mi, và pigments giúp mi có màu đen hơn tạo cảm giác mi dày hơn. 
 2. Sử dụng mascara và make up thoải mái không lo hỏng mi. Khắc phục nhược điểm của kĩ thuật uốn perming tức là khách hàng không được sử dụng mascara vì có thể làm hỏng perming. Đối với kĩ thuật sử dụng lash botox, sau 24 giờ, khách hàng có thể sử dụng các sản phẩm mascara và make up như bình thường.  
 3. Mi giữ độ cong tới 2-3 tháng mà không cần bảo dưỡng gì thêm. Sau thời gian này, mi sẽ trở về độ cong tự nhiên. Không làm giòn và gãy rụng mi như kĩ thuật uốn mi perming. 
 4. Rất ít gây dị ứng (thành phần chính là keratin nên hiếm khi gây dị ứng) và không có mùi nặng như hóa chất dùng trong kĩ thuật perming. Lash Botox hoàn toàn không mùi. Không làm ảnh hưởng tới contact lens. 
 5. Mỗi bộ uốn được từ 20-30 full set.