Black Friday & Cyber Monday promotion

Black Friday & Cyber Monday promotion

Black Friday & Cyber Monday discount is a great opportunity for you to buy and try our products at great deal than ever.

The more you bought, the bigger the discount you have. The deal starts by Thursday 12:00AM, Nov-22nd DC time,  and ends by Monday 12:59 PM, Nov-26th California Time, so be hurry up and get ready !

To be qualified for this deal, you must apply either one of following discount codes at check out and your order's total amount must meet the code's criteria accordingly. You are provided three discount codes :

  • BlackFriday10 to get 10% discount for any orders with total value of 100.00  to 199.99
  • BlackFriday20 to get 20% for any orders with total value of 200.00  to 299.99
  • BlackFriday30 to get 30% for any orders with total value of 300.00 & up

The Black Friday and Cyber Monday promotion are only applicable to products of Hoa Beauty Lashes. Products from other manufacturers such as Glamcor light is not qualified for discount.

This promotion cannot be combined with any other promotions.
With any orders over 200.00, you are required to buy shipping with signature confirmation. (Choose any shipping options with Signature confirmation).

Happy Thanksgiving


Giảm giá đặc biệt nhân dịp lễ Tạ ơn và ngày mua sắm trực tuyến Cyber Monday.

Mua càng nhiều giảm càng lớn. Hãy nhanh tay lên, chương trình giảm giá bắt đầu từ thứ năm bắt đầu từ ngay 22 tháng 11 (giờ DC) cho tới hết ngày 26 tháng 11 (giờ California). Chương trình giảm giá chỉ dành cho tất cả các sản phẩm cung cấp bởi Hoa Beauty Lash (không bao gồm đèn Glamcor).

Để được giảm giá, bạn cần sử dụng một trong ba discount code dưới đây khi check out và tổng giá trị đơn hàng phải thỏa mãn điều kiện tương ứng cho mỗi discount code mà bạn sử dụng. Với đơn hàng có giá trị hóa đơn (không gồm cước vận chuyên):

  • từ 100.00 đến 199.99, sử dụng code: BlackFriday10 để được giảm giá 10%.
  • từ 200.00 đến 299.99, sử dụng code: BlackFriday20 để được giảm giá 20%.
  • từ 300.00 trở lên, sử dụng code: BlackFriday30 để được giảm giá 30%.

Khuyễn mãi này không thể được sử dụng kết hợp cùng với các giảm giá khuyến mãi khác chẳng hạn như giảm giá cho học viên hoặc giảm giá vận tải v.vv

Với các đơn hàng có trị giá trên 200, quý khách được yêu cầu mua kèm signature confirmation. (Chọn loại shipping có kèm Signature Confirmation).  Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thất lạc khi bưu điện thông báo đơn hàng đã được giao.

Happy Thanksgiving.

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.