Tweezers Volume

  • Sale
  • Regular price $42.00


Tweezer for Volume Taks

Volume Tweezer are one of most use, and most favorite tweezers of eyelashes extension artists because following characteristics:

It's blades provide strong and sturdy grab for volume or fan lashes. This tweezers are must-have tool for volume eyelash and mega-volume eyelash extensions

The volume tweezers is designed to be able to grab from 5 to 10 lashes (5D - 10D) the same time. Highly trained technicians can use this tweezers to grap up to 20D of lashes of thickness 0.05 to 0.10mm.

All tweezers sold by us are check by hands by our technicians. Any tweezers that do not meet our high requirements will be sent back to manufactures.

Price is applied for 1 unit.Nhíp Volme:

Đây là một cây nhíp không thể thiếu đối với các kĩ thuật viên nối mi. Đặc biệt nó là công cụ cần có đối với làm mi volume hoặc tạo fan.

Lưỡi của cây nhíp volume được thiết kế rộng bản, cho phép kẹp chặt và chính xác được nhiều sợi mi, từ 5 tới 10 sợi cùng lúc (5D - 10D). Kĩ thuật viên có kinh nghiệp có thể gắp tới 20D đối với các loại mi từ 0.05 tới 0.10mm.

Tất cả các nhíp của Hoa Beauty Lashes đều được kiểm tra bằng tay bởi ít nhất 3 kiểm tra viên. Toàn bộ nhíp không đạt yêu cầu đều được gủi trả lại nhà sản xuất.

Đây là một cây nhíp dễ sử dụng nhất mà tất cả các học viên mới nên dùng.

Customer Reviews

Based on 2 reviews Write a review