Manual Tested L-Shape Tweezer

This is a manual tested L-45 degree tweezer which provides three functions: lash isolating, eyelash classic extension and volume extension. Each of our L-shape tweezer was  manually  tested in two rounds by different Hoa Beauty Lashes lash technicians.

  • Unit price for 1 tweezer.

Nhíp có hình dạng L, góc nghiêng 45, sử dụng được 3 chức năng (tách mi, làm mi classic, làm mi volume). Mỗi cây nhíp L được ít nhất 2 kỹ thuật viên của Hoa Beauty Lashes kiểm tra trước khi đến tay của khách hàng.

  • Đơn vị bán: 1 chiếc.
$35.00

Customer Reviews

Based on 2 reviews Write a review