Skip to product information
1 of 3

HBL

Tweezers L-Shape 45

Regular price $30.00 USD
Regular price $35.00 USD Sale price $30.00 USD
Sale Sold out

L-Shape 45 degree Tweezer

This is a manual tested L-45 degree tweezer which provides three functions: lash isolating, eyelash classic extension and volume extension up to 2D or 3D. The thin blades provides more visibility when doing fan or volume lashes.

Each of our L-shape tweezer was  manually  tested in two rounds by different Hoa Beauty Lashes lash technicians.


Nhíp hình L nghiêng 45 độ

Nhíp có hình dạng L, góc nghiêng 45, sử dụng được 3 chức năng: tách mi, làm mi classic, làm mi volume 2D-3D. Góc nghiêng 45 độ làm cho nó an toàn hơn nhíp thằng khi được sử dụng để tách mi. Lưỡi mỏng giúp dễ quan sát khi gắp nhiều sợi

Mỗi cây nhíp L đều được kiểm tra gắp thử bởi kỹ thuật viên của Hoa Beauty Lashes trước khi đến tay của khách hàng.