Master Annie Nguyen

Thông tin về Annie Nguyen

✅ Giảng viên công ty Hoa Beauty Lashes
✅ CraftMaster Microblading của Academy-S
✅ Master beautiful skin care
✅ Master plasma factional technique
✅ Royal Artist học viện Phibrows
✅ Royal Artist Phicontour

🏆🥈🎖 đạt giải nhì, cấp độ expert volume 2-3D tại cuộc thi international lash competition in Miami USA 🇺🇸 do The Beauty Factor tổ chức.
✅ Tốt nghiệp khóa Microblading eyebrows từ học viện Phibrows do master Branko Babic in Lebanon và cùng với nhiều giảng viên khác.
✅ Tốt nghiệp khoá học Phicontour và Ombré eyebrows từ học viện PhiAcadamy và các master đến từ Germany
✅ Tốt nghiệp khoá học Aquarelle Lips, Magic Shading Brows, Magic Classic Liner từ AcademyS với Master Natalija Otchenash Estonia
✅ Tốt nghiệp khoá học master Aquarelle lips, Magic Shading Brows, Magic Liner với Master Sviatosla Otchenash, Tallinn Estonia
✅ Tốt nghiệp khóa học nâng cao Brows, Lips và Hair Stroke với master Elena Nechayeva từ học viện Nechayeva PMU Russia.
✅ Tốt nghiệp xuất sắc khoá học Classic và volume với CEO nổi tiếng thế giới Hoa Duong Ellingsen .
✅ Tốt nghiệp xuất sắc khoá học master lash trainer với CEO nổi tiếng thế giới Hoa Duong Ellingsen.
✅ Tốt nghiệp khoá mi mega volume với chuyên gia mi nổi tiếng từ Indigo-lashes Moscow, Russia
✅ Tốt nghiệp xuất sắc khoá lash trainer với chuyên gia mi nổi tiếng thế giới Anastasiya Tomusyak
✅ Tốt nghiệp khoá học mega volume chuyên nghiệp từ master Mariana Smirnova (RUSSIA)
✅ Tốt nghiệp khoá mi volume của chuyên gia mi nổi tiếng ở Vietnam.
✅ Tốt nghiệp xuất sắc khoá master class của master nổi tiếng ở Vietnam.
✅ Tự thiết kế những bộ mi màu và các kiểu mi thiết kế ấn tượng.
✅ Thường xuyên tham dự hội nghị, hội thảo cập nhật nhiều kiến về Lashes và PMU.

Các tác phẩm microblading thực hiện bởi master Annie Nguyen