Skip to product information
1 of 4

HBL

Tweezers Classic

Regular price $20.00 USD
Regular price $25.00 USD Sale price $20.00 USD
Sale Sold out

Tweezers for classic lash extension

Tweezers "Classic" are used for classic lashes extension tasks.

Sale unit: 1.

Note: all tweezers are tested with lashes by out technicians before shipped to customers. Any tweezers that do not meet our requirements will be sent back to manufacturers.

 

Nhíp mỏ quạ,

Công dụng : để nối mi classic.

Đơn vị tính: 1 chiếc.

Tất cả nhíp bán bởi Hoa Beauty Lashes USA đều được kiểm tra và thử bởi các kĩ thuật viên. Những cây không đạt yêu cầu đều được trả lại cho nhà sản xuất.