Tweezers Set 4

  • Sale
  • Regular price $95.00


Tweezers Set  of 4 (for volume and classic extension)

This is set of 4 tweezers with traveling bag. It is important to keep your favorite tweezers safe during the travel to work. This bag provides good protection to prevent any damages to the tips of your tweezers. The bag has magnetic that prevents the tweezers to be accidentally fall out when you open it or moving inside the bag while traveling.  This bag is ideal to store your tweezers after use too. The set includes:

  • 1 Volume Tweezers
  • 1 Classic Tweezers
  • 1 Isolation Tweezers
  • 1 L-shape 45 Tweezers

Dimension : W x L x H = 3 1/4 x 6in x 3/4in.

Note: Because lash extension tasks require tweezers with high accuracy grips, all our tweezers were checked and tested by our company's eyelash technicians. Only qualified tweezers are for sale.Bộ nhíp 4 cây dành cho volume and classic.

Bộ nhíp dùng để nối mi classic và volume gồm có 4 cây nhíp: nhíp volume, nhíp classic, nhíp tách mi thẳng và nhíp hình chữ L-45 độ. Bộ nhíp này còn được gọi tên: bộ nhíp tím.

Hộp cứng giúp bảo vệ các cây nhíp trong khi di chuyển. Mặt trong bao đựng nhíp có từ tính giúp giữ các cây nhíp ở yên vị trí khi bạn di chuyển và tránh việc nhíp bị vô tình rơi ra khi mở hộp.

Kich thước : W x L x H = 155mm x 85mm x  22mm

Lưu ý: Tất cả các cây nhíp của Hoa Beauty Lashes đều được kiểm tra bởi các master của Hoa Beauty Lashes trước khi gửi tới khách hàng để đảm bảo độ đầu nhíp đáp ứng được độ chính xác cao. Các cây nhíp không đủ chất lượng đểu bị gửi trả lại nhà sản xuất.

Customer Reviews

Based on 1 review Write a review