Color Lash ( Mi màu )

Nhóm các sản phẩm mi màu, mix chiều dài. Có hai lựa chọn độ cong C và D.