• August 05, 2017
  • Thu Doan

Big Summer Sale from Aug 2nd to Aug 6th, FREE GelPad bag, and Glue Pro

Special offer from Aug 2nd to Aug 6th, 2017

  • FREE 1 bag gel pad (10pcs) for order $99 & up;
    FREE 2 bags gel pads (10pcs/ea) for order $149 & up.
    FREE 1 GluePro for order $199 & up.

  • July 21, 2017
  • Thu Doan

Giảm giá 15% cho mọi mặt hàng ngành mi từ này tới JUL 26

👉GIẢM NGAY 15% cho tất cả các sản phẩm của thương hiệu Hoa Beauty Lashes (ngoại trừ Glamcor light)....