International Lash Competition USA in 2019

Lash competition 2019 Tiếng Việt

🔴 Date: By August 24th-25th, 2019
🔴 Location: Great Wolf Lodge Garden Grove Anaheim. 12681 Harbor Boulevard Garden Grove, CA 92840, USA.

🔴 Time table:
✅ Classic: 2 hours
✅ Volume 2-3D: 2.5 hours
✅ Volume 4-6D: 3.5 hours
✅  Kim K / wispy : 2.5 hours

🔴 Date and time :
✅August 24th, 2019
8.30 - 9.00: Registration Volume 4D-6D
9.15 - 12.45: Competition Volume 4D-6D
12.45 - 13.45: Judging Volume 4D-6D
13.30 - 14.00: Registration Classic
14.15 - 16.15: Competition Classic
16.20 - 17.20: Judging Classic
✅August 25, 2019
9.00 - 9.30: Registration Volume 2D-3D
9.45 - 12.15: Competition Volume 2D-3D
12.20 - 13.30: Judging Volume 2D-3D
13.00 - 13.30: Registration Kim K / Wispy
13.45 - 16.15: Competition Kim K
16.20 - 17.00: Judging kim K
18.00 - 20.00: Gala dinner.

⛔ Level Information
Junior: Less than 1 year experience
Master: From 13 months - 2 years

⛔Competition rules
●  The judges only grade after the competitor has completed his/her work. His/her will receive his/her scores table after judging.
●  Contestant are allowed to prepare their materials before the competition.
●  Hoa Beauty Lashes is an experience organizer. We have been organized many lash champions
ship since 2015 in Vietnam and Norway . Our judges are highly renowned lash and beauty industry.
● Hoa Beauty Lashes will provide a chair, a bed a disposable bed sheet, lunch and dinner at gala night. Participants must supply their own lights, tools, supplies and all material for themselves and their model.

🔴 The judges will judge according to the following criteria:
A. Classic and volume:
●  Thickness: 10 points
0.10 / 0.12 / 0.15: for classic
0.05 / 0.06 / 0.07: for volume/ kim K
●  Length: 5 points
●  Styling effect: 10 points
●  Symmetry: 10 points
●  Inner and outer corner: 10 points
●  Stickies : 10 points
●  Contact surface : 10 points
●  Cleanliness : 5 points
●  Glue: 10 points
●  Fan quality: 10 points
●  Overall: 10 points

🔴Awards:
●  First prize: Trophy + Gift worth 1000usd
●  Second Prize: Trophy + Gift worth 700usd
●  Third prize: Trophy+ Gift worth 500usd.

All contestants will receive commemorative medals, Certificates and gifts from Hoa Beauty Lashes.

🔴Tickets Fee
● 1 subject: 200usd
● 2 subjects: 400usd
● 3 subjects: 540usd
● 4 subjects: 650usd


Registration will be paid via paypal: hoabeautylashesas@gmail.com

And please write your name, subject and level participate to email: hoabeautylashesas@gmail.com

Register Now :


Cuộc thi nối mi tại Nam California , USA

🔴Thời gian: 24-25/8/2019
🔴 Địa điểm: Great Wolf Lodge Garden Grove Anaheim. 12681 Harbor Boulevard Garden Grove, CA 92840, USA (newly corrected).

🔴 Môn thi :
    ● Classic: 2 tiếng thi đấu.
    ● Volume 2-3D: 2.5 tiếng thi đấu
    ● Volume 4-6D: 3.5 tiếng thi đấu
    ● Kim K / wispy : 2.5 tiếng phút thi đấu.

🔴 Lịch cụ thể :
    ✅ Ngày: 24/8/2019
8:30 - 9:00 Đăng ký lấy số báo danh môn thi 4D-6D.
9:15 - 12.:5 Thi đấu volume 4D-6D
12:45 - 13:45 Chấm thi ( dành cho giám khảo)
13:30 - 14:00 Đăng ký thi mi Classic .
14:15 - 16:15 thi đấu mi classic.
16:20 - 17:20 Chấm thi ( dành cho giám khảo)

    ✅ Ngày 25/8/2019:
9:00 - 9:30: Đăng ký volume 2D-3D
9:45 - 12:15 Thi đấu mi volume 2D-3D
12:20-13:30 Chấm thi ( dành cho giám khảo)
13:00- 13:30 Đăng ký thi kim K
13:45- 16:15 Thi Kim K
16:20- 17:00 Chấm thi
18:00- 20:00 Gala dinner.

🔴 Cấp độ:
● Junior: kinh nghiệm dưới 1 năm
● Master: Kinh nghiệm từ 13 tháng - 2 năm
● Professional: kinh nghiệm trên 2 năm hoặc đã đi dạy hoặc đã thắng giải tại các cuộc thi nối mi.

🔴 Luật thi đấu
● Các giám khảo chỉ chấm điểm khi các bạn thí sinh đã hoàn thành phần thi và sẽ gửi lại bảng điểm cho thí sinh ngay sau khi chấm thi.
● Các bạn được vô chuẩn bị trước khi thi.
● Hoa Beauty Lashes tổ chức thi có trách nhiệm mời những vị giám khảo công tâm, có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề mi .
● Hoa Beauty Lashes chuẩn bị giường nối mi, ghế, giấy chải giường 1 lần, bữa trưa và bữa tối cho đêm gala. Đèn và tất cả các dụng cụ thi đấu hoặc người mẫu thí sinh phải tự chuẩn bị.

🔴 Các giám khảo sẽ chấm thi theo các tiêu chuẩn sau:
    Mi classic và volume:
● Độ dày: 10 điểm
        0.10/0.12/0.15: cho mi classic
        0.05/0.06/0.07: cho mi volume/ Kim K
● Độ dài : 5 điểm
● Dáng mi: 10 điểm
● Sự tương đồng của 2 mắt : 10 điểm
● Mí mắt và đuôi mắt: 10 điểm
● Dính mi: 10 điểm
● Sự kết dính giữa mi giả và mi thật: 10 điểm
● Sạch: 5 điểm
● Keo: 10 điểm
● Fan: 10 điểm
● Tổng thể :10 điểm
● Khoảng cách da: 10 điểm

🔴 Giải Thưởng:
● Giải nhất : Cúp + Quà tặng trị giá 1000usd
● Giải Nhì: Cúp + Quà tặng trị giá 700usd
● Giải ba: Cúp + Quà tặng trị giá 500usd.
● Tất cả thí sinh tham dự đều nhận được kỷ niệm chương, Certificate và quà tặng từ Hoa Beauty Lashes.

🔴 Lệ Phí Tham dự
● 1 môn: 200.00 usd
● 2 môn: 400.00 usd
● 3 môn : 540.00 usd
● 4 môn: 650.00 usd
● Đăng ký sẽ trả qua paypal: hoabeautylashesas@gmail.com
● Sau khi đắng kí, vui lòng thông báo  họ tên, môn thi, cấp độ qua email: hoabeautylashesAS@gmail.com;

Ghi danh ở đây :