Skip to product information
1 of 5

HBL

Super Dark Silk Fan

Regular price $25.00 USD
Regular price $45.00 USD Sale price $25.00 USD
Sale Sold out
Curl
Length

Fan Lash Pre-Made 5D

Machine Made Fan Lashes in a box.  The box is designed in a way that as you open it, the fan is stay flat on the table instead of staying inside the box which made them easier be picked up.

Each box contains about 400 fan using Korean best quality of synthetic material that hold curl longer, while is very soft and smooth like natural lashes. This Y-shape  (long leg, and tiny root fan lash is easier to attach to natural lashes.

Each box is in sealed clear plastic, manufacturer's sanitized.

 • Curl: has 2 options: C-Curl or D-Curl.
 • Leg type: Y-shape long leg
 • Number of fan: 5D
 • Thickness: 0.07mm
 • Length: two option for variable length:
  • Variable length from 7mm to 11mm as following 7mm: 2 lines, 8mm: 4 lines, 9: 5 lines, 10 : 5 lines, 11mm: 4 lines.
  • variable length from 12-16mm as following: 12mm, 13, 14, 15, 16mm, each length has 4 lines.
 • Selling quantity: 1 box.
 • Weight: 7 oz
 • Dimension : 7 3/8 x 4 1/4 x 3/4 in
 • Material : Korean luxury synthetic lashes.
 • Fan foot shape : V- shape / short leg.


Fan Lash Pre-Made 5D

Pre-Made Fan loại hộp giấy.  Hôp mi được thiết kế khi mở, các fan sẽ nằm trên mặt phẳng thay vi nằm trong hộp, giúp cho việc gắp mi trở nên dễ dàng. Đây là loại fan chân Y (chân dài), sử dụng sợi synthetic cao cấp Hàn Quốc loại tốt nhất trên thị trường hiện nay nên mi giữ độ cong bển bỉ và mềm mại như mi tự nhiên.

 • Có hai loại độ cong là C và D.
 • Độ dày 0.07mm.
 • Số sợi mỗi fan: 5D
 • Chiều dài: có hai loại hộp mi với các độ dài khác nhau. Mỗi hộp có 20 hàng line mi. Có hai lựa chọn như sau:
  • độ dài từ 7-11mm: trong mỗi hộp có các độ dài 7mm: 2 lines, 8mm: 4 lines, 9mm: 5 lines. 10mm: 5 lines, 11mm: 4 lines.
  • độ dài từ 12-16mm: mỗi độ dài 12, 13, 14, 15, 16mm có 4 lines.
 • Trọng lượng 160 g
 • Kích thước :19 x 11 x 2cm
 • Vật liệu : Sợi mi chất lượng cao nhất trên thị trường của Hàn Quốc.
 • Loại chân mi : chân dài chữ Y