Skip to product information
1 of 4

HBL

Under Eye Gel Patches

Regular price $8.00 USD
Regular price Sale price $8.00 USD
Sale Sold out
Unit

Under Eye Gel Patch (1 pair)

Our under eye gel patches are soft and they are very comfortable during the whole time of extension process.  They are no fibers that cause interfere to your treatment. There are 1 pairs in each bag and it has economical benefit to any technicians or spa that has large number of clients. Our under eye gel patches are most favorite high quality patches that many professional lash artists in over the world trust and chose for their clients. For demand of higher quality eye patches, you can consider our luxury eye gel patches bag of 10 pairs.

  • Unit Price : 1 bag has 2 patches (for two eyes)

Miếng dán mi thông thường

Đây là loai miếng dán thông thường dùng để che lông mi dưới, chia size trước khi nối, và bảo vệ da bên dưới khỏi tiếp xúc với hơi keo. Gel patches này dính tốt và cũng tương đối mềm mại khi bóc ra khỏi da của khách hàng. Miếng dán này hoàn toàn fiber free (không sổ lông) nên không gây bất kỳ trở ngại nào cho quá trinh gắn mi như các loại patch giá rẻ. Nếu muốn miếng dán có chất lượng tốt nhất, mềm mại hơn, bạn có thể mua miếng dán cao cấp của chúng tôi.

  • Trong mỗi gói có 1 cặp (một miếng cho mỗi mắt).
  • Đơn vị tính : 1 gói (mỗi gói có 2 miếng).