Skip to product information
1 of 2

HBL

Soft Cream Remover

Regular price $25.00 USD
Regular price Sale price $25.00 USD
Sale Sold out

Remover cream

Soft Cream Remover is used for de-solving (melt) the lash adhesives so the extension can be removed without causing damages the clients' natural lashes. It has some advantage over the liquid remover:

✅ Almost no irritation to the eyes.
✅ It is not liquid so it does not leak into clients eyes. (But because it is not a liquid, it is harder to make it contact with the place where extension contact with natural lashes)
✅ Waiting time is shorter than the liquid remover.
✅ Quanlity: 10 ml;

Kem tháo mi giả.

Keo dùng để làm tan keo giúp tháo mi giả khỏi mi thật dễ dàng không làm ảnh hưởng tới mi thật. Ưu điểm so với dung dịch tháo mi:

✅ Ít cay mắt.
✅ Không phải dạng dung dịch nên ít bị chảy vô mắt khách hàng. (Nhược điểm so với liquid remover là : vì là dạng cream nên khó ngấm vào mối nối giữa mi giả và mi thật. Do đó phải bôi kĩ bằng chổi).
✅ Lượng sử dụng mỗi lần rất ít nên ít hao phí.
✅ Thời gian chờ đợi ngắn, chỉ khoảng 2 phút. Chỉ cần bôi cream lên phần kết nối mi giả với mi thật là có thể tháo mi ngay.

✅ Đơn vị bán : 1 hộp 10ml